Vi gillar inte det sunda förnuftet

Det sunda förnuftet säger att likartade situationer leder till likartade utfall. Det säger också att ett förutsägbart utfall också är ett förväntat utfall. Om någonting i en övervägande majoritet av tidigare fall lett till ett visst resultat, så kommer det även framöver att leda till samma resultat. Vi har sett det hända, vi kan se det hända och vi kan se det komma.

Det är svårt att förutsäga framtiden. Men vissa saker är lättare att förutsäga än andra.

Det sunda förnuftet säger att det bästa som kan göras är att undvika att hamna i dessa situationer. Vi vet vad de leder till, och vi vet att prevention är bättre än bot. Likväl hamnar vi i dem, och likväl fortsätter vi mot bättre vetande att befinna oss i dem. Det sunda förnuftet är klart och otvetydigt, och ändå gör vi tvärtom.

Vi vet vad vi borde göra. Vi borde sluta röka. Vi borde stressa mindre. Vi borde ringa våra föräldrar oftare. Vi borde rensa förrådet. Vi borde ge tydliga emotionella bekräftelser till personer i vår omgivning. Vi borde äta mindre godis. Vi borde motionera mera. Vi borde odla våra själsliv. Vi borde skriva den där grejen. Vi borde avsluta destruktiva förhållanden som gör kaos med våra emotionella och sociala liv. Vi borde ha de svåra samtalen. Vi borde ta itu med de tunga frågor som håller kvar oss i situationer med förväntade och förutsägbara utfall.

Men vi gör inte det.

Vi gillar inte det sunda förnuftet.

Annonser