Du gillar att checka dina privilegier

Inget beröm är så gott som självberöm. Och att checka sina privilegier är den bästa av alla möjligheter att idka självberöm. Särskilt när någon annan ber dig göra det.

Det finns människor vars privilegier skulle räcka längre än det mänskliga förnuftet egentligen tillåter. Vars privilegium är så enormt att om vi lassade alltihop på ett tåg, så skulle tågets längd räknas i kilometer, och det skulle ta tiotals timmar för det att passera.

Det är en skön boost för självkänslan att få det bekräftat att man faktiskt är så pass mycket bättre än andra.

Alla må vara likadana när de föds, utan vare sig kläder eller värdighet. Men det går över. Och du gillar att du är på rätt sida spåret.

Annonser