Du gillar inte rationella diskussioner

Det kan ta emot att erkänna det, men du gillar inte rationella diskussioner.

Det syns i hur du redan nu börjat formulera ett försvar för att du visst gör det. I stället för att i stilla lugn och rationell långsamhet läsa igenom argumenten för tesen, har du i all snabbhet skridit till verket med att formulera ett försvar för din rationalitet. Vilket i sig är talande, eftersom rationella diskussioner förutsätter lyssnande.

Och det går inte att både lyssna och mobilisera ett försvarstal samtidigt. Det ena utesluter det andra. Det är inte lyssnande om det går in genom ena örat och direkt ut ur munnen.

Det är ett gissel. Men det är bara att ta till sig och försöka göra det bästa av situationen.

Annonser