Du gillar goda samtal

Goda samtal ska föras i god tro utifrån bästa möjliga underlag. Det kan tyckas självklart, men väldigt många diskussioner faller på endera av dessa två punkter.

Att föra ett samtal utifrån god tro utgår från möjligheten att bägge kan ha fel. Även en själv. Det vanligaste är dock att utgå från att jag har rätt och du har fel, vilket är motsatsen till ett gott samtal.

Att utgå från bästa möjliga underlag är en svår konst, eftersom det kräver både förberedelser och ansträngning. Det är förvisso orättvist att kräva att någon läst en bok i ämnet när en diskussion om saken uppstår – i samtalets hetta gäller det att utgå från den kunskap som finns till hands. Däremot undermineras det goda samtalet om den ena parten konstant vägrar ta till sig av tillgänglig information, exempelvis i form av en bok från biblioteket.

Det goda samtalet undermineras ännu mer om samma part konstant envisas med att föra ämnet på tal gång på gång på gång utan att visa någon som helst antydan om att vilja lära sig någonting.

Men du gillar goda samtal. Så du är inte en sådan person.

Annonser