Du gillar inte nya intryck

Nya intryck är bra. De berikar, för med sig variation, sporrar till nya tankar. De får gamla saker att framstå i nytt ljus. Nya intryck är kungsvägen till inlärning.

Men du gillar inte nya intryck. Det syns i dina vardagliga val. Du väljer alltid det vanliga. Det du är van vid. Det som är traditionellt. Det du sett förut och är bekant med.

Du läser bara böcker i genrer du redan läst. Du lyssnar bara på musik du redan hört. Du besöker bara platser du redan besökt. Du tar bara till dig nyheter som upprepar vad du redan vet.

Allting pekar på att du inte gillar nya intryck.

Men det visste du redan.

Annonser