Du gillar inte tiggare

Du ser dig själv som en inkluderande människa. Du ser dessutom dig själv som en tolerant människa. Du finner stolthet i detta, och än mer stolthet i att vara en medborgare i ett inkluderande och tolerant samhälle.

Och så kommer de. Tiggarna.

De som genom sin blotta närvaro gör dig till en lögnare. Som genom att fråga om mat för dagen tyst vrålar att de inte får vara med. Som i sin omisskänliga och brutalt synliga form av ickeinklusion, omintetgör alla illusioner om att det det är ett inkluderande samhälle du lever i.

Varje gång de frågar om de får vara med i samhället, svarar du nej. Din stolthet till trots.

Det är inte underligt att du inte gillar tiggare.

Annonser